Skip to main content

Ostateczny koszt rozwodu zależy od wysokości opłat dodatkowych oraz stopnia skomplikowania sprawy. Jeżeli chcemy zminimalizować ostateczne koszta, warto jeszcze przed rozpoczęciem postępowania rozdzielić majątek i domówić wszelkie sporne kwestie.

Podstawowym kosztem jest stała opłata sądowa za pozew o rozwód, która wynosi 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, za zgodą stron, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty. Jeżeli małżonkowie zechcą dokonać podziału majątku wspólnego w toku procesu, muszą liczyć się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł (zgodny podział) lub 1000 zł (podział dokonywany spornie). Korzystanie z pomocy profesjonalnych pełnomocników wiążę się z kolejnymi kosztami ustalanymi w trybie indywidualnym (nawet kilka tysięcy złotych).
Ostateczny koszt rozwodu jest zależny także od innych aspektów, np. konieczności ustalenia władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy alimentów. Małżonek zobligowany do płacenia alimentów może również wnosić o zmianę postanowienia w zakresie ich wysokości – opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł. Dodatkowe koszty pojawią się także w przypadku korzystania z opinii biegłego – koszt takiej opinii wynosi nierzadko nawet 2000 zł.
Pozostałe koszty rozwodu:
– zastępstwo procesowe: minimum 360 zł i dodatkowo 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

– apelacja z opłatą sądową w wysokości 600 zł.