Skip to main content

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: dowiedzsie24.pl w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO)

 

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest dowiedzsie24.pl Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w   związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu zakupu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych swoich klientów jest dowiedzsie24.pl. Oznacza to, że jeśli posiadasz założone konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak:

• imię,

• nazwisko,

• adres e-mail,

• adres  zamieszkania,

• numer telefonu,

• data urodzenia,

• nazwa i dane firmy,

• adres IP.

 

2.  dowiedzsie24.pl jest administratorem danych osób zapisanych podczas składania zamówienia w formularzu zakupu  dane osobowe przetwarzane są:

• Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

• Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

• W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

• W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

 

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

• Dostępu do danych,

• Sprostowania i edycji danych,

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• Prawo sprzeciwu,

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza    GDPR.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@podsluchy24.pl

 

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5.  dowiedzsie24.pl ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7.  dowiedzsie24.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub wykonania zleconej usługi.

 

§3. Pliki cookies

 

1. Witryna dowiedzsie24.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy dowiedzsie24.pl w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

§ 4 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, dowiedzsie24.pl poinformuje Klientów z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018 r

1. Regulamin sklepu.

Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Strona realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicy. Odebranie instrukcji w formie e-mail lub wydrukowanej z możliwością instalacji na telefonie komórkowym lub sprzęcie komputerowym jest jednoznaczne z zakupem oprogramowania. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania oprogramowania jest wymagany dostęp do internetu na telefonie komórkowym na którym program został zainstalowany- uruchomiony transfer danych  lub połączenie z siecią Wi-Fi.

2. Przeznaczenie programu.

Program przygotowany jest dla firm i osób prywatnych, które chcą monitorować własny sprzęt komputerowy lub telefon typu smartphone. Program dedykowany jest dla:

 • rodziców i opiekunów chcących mieć własne dzieci i wykorzystywane przez nie komputery, smartfony oraz tablety pod stałą obserwacją rodzicielską
 • osób, które chcą mieć wgląd w sposób wykorzystywania własnego sprzętu
 • osób, które chcą mieć historię i archiwizację informacji dotyczących wykorzystywania przez nich danych urządzeń
 • monitoring komputerów, smartfonów oraz tabletów w firmie wymaga poinformowania pracowników o tym fakcie.

3. Kwestie prawne i odpowiedzialność. Niewłaściwe użytkowanie programu może naruszać prawo Art. 265, 266, 267 i 268 oraz 269b Kodeksu Karnego.

Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie programów.
Zabronione jest używanie programów na większej ilości stanowisk niż ilość wykupionych licencji.
Programy nie mogą być użyte do łamania prawa.
Programy nie naruszają warunków licencyjnych innego oprogramowania.

Produkt lub usługa monitorowania SpyONE mogą być wykorzystywane wyłącznie do legalnych i zgodnych z prawem celów przez upoważnionych użytkowników i niniejszym powiadamiamy Cię, że instalacja lub używanie produktu lub usługi monitorowania SpyONE w jakimkolwiek innym celu może naruszać prawo lokalne, stanowe i / lub federalne.

Oprogramowanie SpyONE jest przeznaczone do monitorowania etycznego dla rodziców, którzy chcą monitorować swoje nieletnie dzieci lub dla pracodawców, którzy chcą monitorować swoich pracowników za ich pisemną zgodą. Kupujący oprogramowanie SpyONE musi posiadać smartfon, być prawnym opiekunem lub musi mieć zgodę swoich pracowników na monitorowanie, zanim zainstalują i aktywują oprogramowanie SpyONE na smartfonie.

Oprogramowanie SpyONE nie może być używane do „prześladowania” lub „szpiegowania” kogokolwiek. Oprogramowanie SpyONE nie może być używane do monitorowania smartfona małżonka, dziewczyny, chłopaka, dziecka powyżej 18 roku życia bez ich pisemnej zgody.

Jeśli spróbujesz użyć oprogramowania SpyONE do monitorowania smartfona, którego nie jesteś właścicielem lub nie masz na to odpowiedniej zgody właściciela smartfona, możesz łamać przepisy federalne i stanowe. W takim przypadku będziemy współpracować w pełnym zakresie z funkcjonariuszami prawa.

Oprogramowanie SpyONE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe użycie lub szkody spowodowane przez nasze oprogramowanie SpyONE. Obowiązkiem kupującego jest przestrzeganie wszystkich praw obowiązujących w jego kraju i legalne korzystanie z oprogramowania SpyONE.

Bierzesz pełną odpowiedzialność za używanie SpyONE do celów prawnych i nie łamiesz żadnych przepisów federalnych ani stanowych. Obowiązkiem użytkownika SpyONE jest upewnienie się i przestrzeganie wszystkich przepisów prawa obowiązujących w ich kraju w zakresie korzystania ze SpyONE. Obowiązkiem użytkownika końcowego jest przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w jego kraju, a SpyONE nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne użycie produktu. Pobierając i instalując SpyONE, zobowiązujesz się, że SpyONE nie ponosi żadnej odpowiedzialności od tej chwili. Rejestrowanie wiadomości SMS innych osób i innej aktywności telefonicznej lub instalowanie SpyONE na telefonie innej osoby bez jej wiedzy może zostać uznane za nielegalną działalność w Twoim kraju. Obowiązkiem użytkownika jest przeprowadzenie badań dotyczących przepisów obowiązujących w jego kraju przed zakupem SpyONE. Kupując, pobierając, instalując lub aktywując SpyONE, wyrażasz zgodę na powyższe zapisy.

4. Wymagania sprzętowe.

Programy SpyOne w trzech opcjach ( BASIC, PREMIUM, ALL IN ONE )  :

Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne jest urządzenie z systemem Android. Program działa poprawnie na sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych „tuningu” systemowego lub sprzętowego. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Oprogramowanie można zainstalować tylko i wyłącznie na telefonach, bądź tabletach lub innych urządzeniach z system  Android, pozbawionych wszelkich blokad instalacji. Tj. zabezpieczenie blokadą ekranu: czytnik palca, kod numeryczny, hasło do telefonu, odblokowanie telefonu twarzą, odblokowanie telefonu źrenicami, oraz wszelkim oprogramowanie (aplikacjami) uniemożliwiającą instalację programu. Przed zainstalowaniem programu należy wyłączyć, bądź usunąć wszelkie blokady, które uniemożliwiają instalację.Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu urządzenia.

Programy PC-SPY ONLINE, PC-SPY KEYLOGGER, PC-SPY KEYLOGGER PRO”
Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne są biblioteki NET.FRAMEWORK 4. Są one integralną częścią systemów Windows Vista, Windows 7 i Windows 8. W Windows XP trzeba je doinstalować. Czasami może zdarzyć się tak, że w nowszych systemach z niewyjaśnionych powodów, także brakuje bibliotek NET.FRAMEWORK. W celu ich zainstalowania proszę skorzystać z poniższych linków:

NET.FRAMEWORK 4:

http://www.dobreprogramy.pl/.NET-Framework,Program,Windows,17635.html
Na wszelki wypadek polecamy, także doinstalowanie inne wersji tych bibliotek:
http://www.dobreprogramy.pl/.NET-Framework,Program,Windows,12105.html
ihttp://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=30653

Program działa poprawnie na komputerach klasy PC i laptopach z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP,  7 , 8 lub 10. Program działa poprawnie na sprawnych komputerach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych tuningu systemowego lub sprzętowego. Komputer powinien mieć co najmniej 512MB RAM, oraz ilość wolnego miejsca na dysku co najmniej 1GB. Program z włączoną opcją wysyłania e-mail może obciążać łącze internetowe. W przypadku używania łącza internetowego z limitowaną ilością wysyłanych danych może powodować szybkie zużywanie dostępnego transferu. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu komputera. Program stara się być niewidoczny dla firewall`a, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznej zmiany konfiguracji w oprogramowaniu komputera.

Opis funkcji SpyONE w wersji Premium / All in ONE

Informacje o połączeniach

SpyONE, zarejestruje wychodzące i przychodzące połączenia, nagrywając dwie strony we wszystkich telefonach obsługujących tą funkcję. W niektórych modelach telefonów z systemem android jest ograniczona możliwość nagrywania rozmów przez telefon, lub jest całkiem niemożliwa tj. Samsung A20, A30, A40, A50, A70, A80 gdzie producent zablokował całkowicie możliwość nagrywania na oprogramowanie Europejskie. Spowodowane jest to ograniczeniem sprzętowym samego telefonu. O większości informacji dotyczących nagrywania połączeń można przeczytać w załączonych artykułach. Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 3.

Zdalne sterownie kamerami (przednią i tylną)

Podsłuch telefonu SpyONE, daje możliwość uruchomienia kamery przedniej i tylnej bezpośrednio z panelu online.
Dzięki temu, zobaczysz co kontrolowana osoba robi w danym momencie i z kim przebywa. Możesz, także wykonać zdjęcie by uwiecznić daną chwilę.
Wszystko całkowicie niewidoczne dla osoby podsłuchiwanej.

Aplikacja ZDROWIE

SpyOne wyświetli numery teflonu osoby dzwoniącej / wywoływanej, czas trwania każdego
połączenia. Jeśli numer jest zarejestrowany pod nazwą w książce telefonicznej, otrzymasz
jego imię oraz miniaturkę obrazu.

Książki adresowa

SpyOne monitoruje książkę adresową telefonu, daje dostęp do numerów telefonów oraz zdjęc przypisanych do kontaktów w telefonie. Zapewnia również pobieranie kontaktów w formacie csv.

Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal, TikTok, Gadu-Gadu, Tinder e-maile i inne monitorowanie wiadomości błyskawicznych

SpyOne nadzoruje aplikacje społecznościowe, aby dowiedzieć się, o czym pisze użytkownik telefonu. Za pomocą SpyOne możesz monitorować wiadomości Messenger, TikTok, WhatsApp, Signal, Gadu-Gadu, Kakao, Viber, Line, Hike, Skype, Hangout, Tinder, Telegram, Wechat, Snapchat, Instagram, Zolo, Kik i e-maile i inne

Lokalizacja GPS / BTS

SpyOne daje możliwość lokalizacji urządzenia, zawsze wiesz, gdzie są twoje dzieci. Możesz wyświetlać lokalizację w interaktywnych mapach w czasie rzeczywistym.

Możliwe jest otrzymywanie powiadomień, gdy dotrą na miejsce docelowe. Funkcja rysuje pełną ścieżkę GPS telefonu przez cały dzień.

Pliki multimedialne

SpyOne przechwytuje każde zdjęcie zrobione telefonem. Zdjęcia które użytkownik zrobił telefonem są zapisywane w panelu.

Historia przeglądanych stron WWW

SpyOne rejestruje wszystkie adresy URL, które odwiedził użytkownik w przeglądarce telefonu komórkowego. Będziesz mógł zobaczyć, na jakie strony internetowe użytkownik wchodził i co ogląda w Internecie przez przeglądarkę Chrome.

Kontrolowanie aplikacji

Możesz mieć dostęp do informacji która aplikacja jest najczęściej używana w telefonie. SpyOne wyświetla listę wszystkich zainstalowanych aplikacji na telefonie. Pokazuje również, która aplikacja jest częściej używana. Możesz zawsze zablokować wybraną aplikację z pulpitu SpyOne

Śledzenie zdarzeń z kalendarza

SpyOne śledzi każdą aktywność kalendarza wprowadzoną do urządzenia. Rejestruje zaplanowane spotkania, przypomnienia oraz zadania, które zostały utworzone na urządzeniu użytkownika.

Zdalne Planowanie Zdarzeń

SpyOne daje możliwość zaplanowania robienia zdjęć lub nagrania otoczenia. Bardzo istotna cecha programu dzięki której możemy z wyprzedzeniem zaplanować np. nagranie otoczenia w danym dniu oraz czasie.

Uruchamianie funkcji na żywo

SpyOne daje możliwość uchwycenia w czasie rzeczywistym zdjęcia z przedniego oraz tylnego aparatu ( podczas rozmowy możemy wykonać zdjęcie z tylnego aparatu aby zobaczyć co dzieje się o toczeniu użytkownika telefonu ) jak i podsłuchu otoczenia na żywo. Możliwe jest uzyskanie natychmiastowej lokalizacji i wiele innych funkcji. Proszę pamiętać, że funkcja działa jak normalne przechwytywanie ekranu. W niektórych telefonach może pojawić się ikonka TV – przechwytywania ekranu. W telefonach firmy Xaiomi oraz telefonach opartych na systemie Android 10 ta funkcja może nie być kompatybilna. Wynika to z polityki firmy Xaiomi która nie daje możliwości zdalnego przechwytywania ekranu oraz polityki Google która tą funkcję z w systemie Android 10 wyłączyła – staramy się aby Nasi programiści ominęli tą restrykcję i dołożymy wszelkich starań aby Live Stream działał w przyszłości, o czym poinformujemy na Naszym Blogu.

Textlogger

Textlogger zapewnia synchronizację danych w czasie rzeczywistym, co oznacza, że ​​jak tylko naciśnięcie klawisza zostanie wykonane na klawiaturze, na docelowym urządzeniu będzie widoczne w panelu sterowania. W telefonach firmy Xaiomi oraz telefonach opartych na systemie Android 10 ta funkcja może nie być kompatybilna. Wynika to z polityki firmy Xaiomi która nie daje możliwości przechwytywania klawiatury. Textlogger nie daje możliwości pozyskiwania haseł do kont oraz aplikacji.

Kopia informacji ze Schowka

Teraz możesz monitorować wszystkie teksty skopiowane przez użytkownika . Przydatna opcja jeśli ktoś kopiuje teksty ze stron internetowych i wysyła je dalej w e-mailu bądź na portalu społecznościowym, te zostaną automatycznie przechwycone i dostępne w sekcji schowka na panelu SpyOne.

5. Ilość i okres licencji.

Proszę pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia licencji wszystkie zebrane dane zostaną zablokowane na serwerze i nie będzie do nich dostępu, aby je odblokować należy przedłużyć subskrypcje. Brak przedłużenia licencji do 3 dni spowoduje usunięcie danych z serwer na satałe.

Jeden egzemplarz produktu może być wykorzystywany na jednym urządzeniu należącym do kupującego przez okres wykupionej licencji. W przypadku programów SPYONE BASIC, SPYONE PREMIUM, SPYONE ALL IN ONE licencja jest na stałe przypisana do urządzenia bez możliwości jej przeniesienia w późniejszym czasie niż 3mce. od zakupu oprogramowania. Wszelkie samodzielne próby ( bez poinformowania sprzedawcy ) przenoszenia licencji po okresie 3mce. na inne urządzenie, bądź dodawanie nowych urządzeń do PANELU przypisanego do pierwotnego numeru IMEI będą USUWANE.
Tylko w szczególnych wypadkach takich jak: uszkodzenie telefonu jego kradzież czy nagła przymusowa zmiana wystawiana jest licencja zastępcza w kwocie 600zł.

UWAGA!!! WSZYSTKIE REJESTRY PODLEGAJĄ USUNIĘCIU PO UPŁYWIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI – CO TO OZNACZA.

Proszę pamiętać, że wszystkie zebrane dane zostaną usunięte po 90 dniach. W tym celu należy magazynować dane na komputerze ponieważ nie będzie możliwości ich odzyskania. W przypadku zablokowania konta i nie opłacenia subskrypcji po 4 dniach wszystkie dane zostaną usunięte trwale. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji należy zgrać informacje z panelu na komputer lub nośnik USB. Informacje tekstowe można zgrać jednym kliknięciem myszki w zakładce Data Liberation, a następnie nacisnąć POBIERZ DANE. Pliki dźwiękowe oraz zdjęcia należy zgrywać pojedynczo. Serwery nie są do przechowywania danych do np. zbierania dowodów należy takie informacje zgrywać na trwałe nośniki.

6. Składanie zamówień, wysyłka.

Wysyłka programu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną oraz jest darmowa. Ze względu na specyfikę produktu i charakter prowadzonej działalności wysyłka programu odbywa się anonimowo. Zamówienia otrzymane po godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w najbliższym, następującym po przerwie dniu roboczym. Terminy realizacji zamówień wynoszą najczęściej do kliku godzin od zaksięgowania wpłaty, ale mogą ulec wydłużeniu do 1-2 dni roboczych. Każdy program po dokonaniu płatności zostaje zarejestrowany na dane kupującego. Strona dowiedzsie24.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Strona dowiedzsie24.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży programu, bądź zmian jego ceny, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

7. Gwarancja.

Użytkownikowi, który zakupił program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej. Jakiekolwiek ręczne modyfikacje programu, w tym ingerencja wirusów, wadliwy lub nieprawidłowo działające urządzenie, zawirusowany komputer lub smartfon czy tablet, mogą usunąć licencję lub nieodwracalnie zablokować działanie programu – należy rozumieć to jako utratę gwarancji. Gwarancja nie jest udzielana na niewykrywalność programów przez programy antywirusowe oraz format fabryczny urządzenia / dysku. UWAGA! Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp, prosimy zatem o rozważny zakup.

W przypadku nieprawidłowego działania oprogramowanie, do jakiejkolwiek zamiany wymagany jest dostęp fizyczny do telefonu komórkowego lub komputera w którym zostało zainstalowane oprogramowanie.

UWAGA!!! Co pewien okres z przyczyn nie  zależnych od Nas aktualizowane są programy social media – viber, whatsapp, messenger, skype i inne komunikatory które obsługuje Nasze oprogramowanie. Aktualizacja często polega na zmianie w szyfrowaniu danych aplikacji. Wiąże się to z tym, że co pewien okres Nasze oprogramowanie musi być zmienione i podpisane do obecnego szyfrowania komunikatorów internetowych, co skutkuje wymuszeniem ponownej instalacji  aplikacji na telefonie komórkowym w celu prawidłowego działania komunikatorów.

8. Ochrona prywatności.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. \”O ochronie danych osobowych\”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient dokonujący zakupu na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e – mail przez stronę dowiedzsie24.pl do celów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. Struktura witryny strony została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Strona nigdy NIE udostępnia i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia.

9. Prawa autorskie.

Treść strony internetowej  chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

10. Licencje programów.

Programy SPYONE:
Licencja i Regulamin używania programu:
Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Licencją,
która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej
Użytkownikiem i Sprzedawcą. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika.
Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania \”SPYONE\” zwanego dalej Programem.

2. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.

3. Sprzedawca przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na urządzeniach z systemem Android.

4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) jaka została określona w umowie kupna programu. W przypadku jednej licencji program może być używany na jednym urządzeniu.

5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.

6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.

7. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej w okresie 3 mies. od zakupu programu, każda zmiana po tym okresie będzie odpłatna 150 zł za wprowadzoną zmianę.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania ceny za jedno stanowisko klienckie w okresie jednego miesiąca od daty zakupu.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.

10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.

11. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.

12. Dozwolone jest instalowanie programu na urządzeniu stanowiącym własność użytkownika.

13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

14. W przypadku zmiany hasła do Panelu klienta lub serwera należy pamiętać, że nie będzie możliwości odzyskania go przez sprzedawcę w wyniku jego zagubienia.

15. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników danego urządzenia o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z urządzenia, a także poinformować ich o możliwości monitorowania ich działań na urządzeniu.

16. W przypadku zainstalowania programu na urządzeniu, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

17. W przypadku licencji 2 dniowych tą opcje można wykupić jednorazowo nie można jej przedłużyć o kolejne 2 dni. Po zakończeniu licencji dostępne są licencje 15, 30, 92, 182 oraz 365 dni.

18. Należy pamiętać, że po zakupie licencja jest dodawana do konta bez względu czy telefon jest uszkodzony, zaginiony, zmieniony, przywrócony do ustawień fabrycznych. Oznacza to, że w przypadku gdy licencja zostanie dodana, a telefon na którym był zainstalowany program nie działa. Do osoby która kupuje licencje należy przeinstalowanie programu. Istnieje też możliwość przeniesienie licencji na inne urządzenie. W przypadkach gdy nie jesteśmy pewni, czy telefon jeszcze działa ponieważ nie używaliśmy programu np. 2 miesiące warto przed zakupem skontaktować się ze sprzedawcą.

19. Sprzedawca nie ma dostępu do treści oraz do gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi SpyOne przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej SpyOne, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko użytkownik. SpyOne nie ponosi żadnej odpowiedzialności za gromadzone dane , nie monitoruje rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz przechowywanie.

Programy PC-SPY
Licencja i Regulamin używania programu. Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Licencją, która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej Użytkownikiem i Sprzedawcą. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika. Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim i o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania \”PCSPY\” zwanego dalej Programem.

2. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.

3. Sprzedawca przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym.

4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) komputerowych jaka została określona w umowie kupna programu. W przypadku jednej licencji program może być aktualnie używany na jednym komputerze.

5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.

6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Sprzedawcy.

7. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną a także do uzyskania informacji technicznej.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania ceny za jedno stanowisko klienckie w okresie jednego miesiąca od daty zakupu.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.

10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.

11. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony

12. Dozwolone jest instalowanie programu na komputerze stanowiącym własność użytkownika.

13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

14. W przypadku zmiany hasła do Panelu klienta lub serwera należy pamiętać, że nie będzie możliwości odzyskania go przez sprzedawcę w wyniku jego zagubienia.

15. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników komputera o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z komputera o możliwości monitorowania ich działań na komputerze w szczególności dotyczących wpisywanych znaków na klawiaturze a także zrzutów ekranowych.

16. W przypadku zainstalowania programu na komputerze, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

11. Pomoc techniczna.

Pomocy technicznej udzielamy przez telefon nr tel. 666-249-249  oraz e-mail biuro@podsluchy24.pl

Poniedziałek – Piątek w godzinach  10 – 18

Sobota – Niedziela / NIECZYNNE

Istnieje możliwość wykupienia całodobowej pomocy technicznej w cenie 300zł/mce

 1.  Nie odpowiadamy na smsy które zawierają treści techniczne – bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail dotyczący zaistniałego problemu z oprogramowaniem bądź urządzeniem.
 2.  Pomoc techniczna po zakupie oprogramowania jest bezpłatna do 3mce, każda zmiana w oprogramowaniu po tym okresie wynosi 150zł
 3.  Każdy problem techniczny jest przez Nas rozpatrywany indywidualnie, dlatego może to potrwać maksymalnie do 24h od zgłoszenia.

 

Zwrot oprogramowania

 • Prawo do odstąpienia od umowy ciągu 14 dni nie dotyczy Oprogramowania SpyONE zakupionego osobno lub z telefonem!UWAGA!  Nie podlega zwrotowi oprogramowanie i usługi typu SpyONE! oraz oprogramowanie SpyONE zakupione wraz z telefonem ! gdyż są to produkty i usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta i aktywowane z chwilą zakupu! W przypadku zwrotu pozostałych towarów objętych prawem do zwrotu towar nie może być rozpakowany czy używany, czy aktywowany przez aktywowanie licencji dla danego urządzenia, musi być oryginalnie zapakowany, nie może być uszkodzony, musi posiadać oryginalne opakowanie, metki, dokumentację w takim stanie nienaruszonym nie zniszczonym jak otrzymał po zakupie, koszt odesłania produktu ponosi klient.1. Oprogramowanie typu  SpyONE zakupione osobno lub  wraz z telefonem nie podlega możliwości zwrotu!  Nie podlegają prawu zwrotu  aplikacje mobilne oprogramowanie do telefonu, programy komputerowe,  i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, oraz usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta. Przed zakupem przeczytaj uważnie informacje dotyczące oprogramowania, gdyż po zakupie nie będzie możliwości zwrotu czy odstąpienia od zakupu!!.Zgodnie z ustawą Prawa Polskiego, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką.  Regulacja Prawna Prawa Polskiego  Dz.U.2017.0.683 t.j. – art. 38  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
  1. Kupując, składając zamówienie, pobierając, instalując  lub aktywując aplikację SpyONE akceptujesz umowę licencyjną i prawną  i zgadzasz się na powyższy zapisy regulujące korzystanie z usług SpyONE.
  2. Kupując przypisujesz swój adres e-mail z zamówienia do serwera gdzie dodana jest licencja automatycznie po zakupie. Nie ma możliwości jej wyłączenia lub przesłania na innego e-mail.

  Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz powyższych zapisów umowy licencyjnej i prawnej  nie składaj zamówienia,  nie pobieraj aplikacji mobilnej,  nie instaluj aplikacji mobilnej  nie aktywuj  aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu.


 

Licencje oprogramowania

Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.