Skip to main content

Nagrywanie obrazu z aplikacji

Dzięki tej funkcji, mają Państwo możliwość zarejestrowania czynności w danej aplikacji.
Co nam to daje? Jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko to, co osoba robiła podczas korzystania np. z aplikacji facebook.
Dzięki tej funkcji odtworzysz pełną historię korzystania z aplikacji, nagrasz wszelkie czynności, które osoba robiła na telefonie.

Poniżej film z działania funkcji: