Skip to main content

W sprawach o rozwód postępowanie dowodowe bywa skomplikowane i ryzykowne. Jeżeli zależy nam, aby orzeczenie rozwodu nastąpiło z winy współmałżonka, należy przedłożyć wiarygodne dowody.

Jeżeli przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska, mąż albo żona mogą wykorzystać jako dowody rozwodowe: zdjęcia, nagrania audio i video, billingi rozmów telefonicznych, wiadomości, wpisy na komunikatorach i portalach społecznościowych, wydruki wysłanych e-maili oraz wszelkie inne materiały multimedialne i tekstowe. Pomimo że legalność i wiarygodność prezentowanych dowodów może zostać podważona przez stronę, decyzję o ich uwzględnieniu i włączeniu do akt sprawy ostatecznie podejmuje sąd. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że zbyt pochopne wykorzystanie pewnych narzędzi szpiegowskich może godzić w dobra osób trzecich, a nawet stanowić podstawę do wszczęcia postępowania. Wykorzystując „szpiegów” na prywatny użytek, bez ujawniania dowodów w sądzie, możemy jednak zyskać pewność, że małżonek rzeczywiście dopuścił się zdrady. Jeżeli już posiadamy taką wiedzę, możemy szybciej zgromadzić legalne dowody zdrady.