Skip to main content

Wypalenie w związku, nuda, rutyna dnia codziennego, odmienne potrzeby seksualne – małżonkowie zdradzają z różnych powodów. Zastanówmy się zatem, jakie są główne przyczyny zdrady, i psychologiczne konsekwencje niewierności.

Dlaczego małżonkowie są niewierni?

Niedochowanie wierności wynika najczęściej z niezrealizowanych potrzeb seksualnych lub nierozwiązanych problemów deficytów związku. Mąż/żona zdradzają, kiedy czują, że partner nie rozumie ich potrzeb i nie próbuje uporać się z narastającymi problemami. Zdrada jest niejako odpowiedzią na nieradzenie sobie z życiem małżeńskim i reakcją na napotykane przeszkody.
Innymi równie częstymi powodami zdrad, niewynikającymi bezpośrednio z zaburzeń relacji małżeńskiej, są problemy osoby zdradzającej, np. zaburzony sposób funkcjonowania czy niewłaściwe reagowanie na nadużywanie alkoholu. Zdarza się, że cudzołożnik łamie przysięgę małżeńską, ponieważ chce poczuć adrenalinę i wprowadzić do swojego związku odrobinę pikanterii; sprawić, że życie nie będzie tak monotonne jak dotychczas. Zdrada jest w tym wypadku tajemnicą, którą należy ukryć przed małżonkiem, sposobem na ożywienie zastałego życia seksualnego